Graad R, 1, 2, 3 – Afrikaans EAT – Skommelletters en -syfers

'n Aktiwiteit waar leerders letters en syfers moet uitken wat in die verkeerde rigting geskryf is. Die produk sluit 'n memorandum in. An activity where learners have to distinguish between letters and numbers that are facing in the wrong direction. This product contains a memorandum.

Oefen Syfers 11 – 20

Leerders kan syfers 11 tot 20 oefen deur met 'n vetkryt of potlood op die stippellyn te trek. Die leerders moet by die swart kol begin en die pyltjie is vir hulle 'n aanduiding in watter rigting hulle die syfer moet begin. Die aktiwiteit leer ook vir leerders om tussen die lyne te skryf. Vir ekstra oefening kan die leerders dan die stippellyn syfers onder op die werkkaart oorgaan. Die boekie het ook 'n voorblad waar leerders se naam ingevul kan word asook hul graad.

Oefen syfers 1 – 10

Geskik vir grondslagfase: Oefen syfers 1 - 10 werksboekie. Leerders kan syfers een tot 10 oefen deur met 'n vetkryt of potlood op die stippellyn te trek. Die leerders moet by die swart kort begin en die pyltjie is vir hulle 'n aanduiding in watter rigting hulle die syfer moet begin. Die aktiwiteit leer ook vir leerders om tussen die lyne te skryf. Vir ekstra oefening kan die leerders dan die stippellyn syfers onder op die werkkaart oorgaan. Die boekie het ook 'n voorblad waar leerders se naam ingevul kan word asook hul graad.

Getalle / Syfers

Getalle: Robotkaarte 0 - 9 Syferkaarte 1 - 10 met Dienesblokkies Syferkaarte 1 - 10 met vrugte Dit sluit beide skryfwyses van y (gerond en reguit lyne) en 8 se getalnaam in. Ekstra getalbladsye 1 - 20 50+ Bladsye

Natrekwerk: Syfers, Klanke

'n A4-bladsy per letter van die alfabet. Slegs die 22 Afrikaanse klanke het sigwoorde by. 10 A4-bladsye: 'n natrekbladsy per getal van 1 tot 10. Beide skryfwyses van 8 (getalnaam) en k.

Syfers Muurkaarte en Clipart

22 A4-bladsye met syferkaarte. Dit dek die syfers van 1 - 10 - insluitende die getalname en 'n visuele voorstelling van die onderskeie versamelings.  Die een stel stel die syfers in 'n swart spikkelsimbool voor en die ander stel het wit spikkels binne-in 'n swart simbool.  Soos met robotkaarte, dui die groen kol die beginpunt en die rooi kol die eindpunt aan.