Rymwoorde Pakket

Hierdie pakket sluit 'n eenvoudige muurprent, take en vele lyste in.  Die lyste is verdeel in kort woorde met 'n klinker, dubbel-, twee- of drieklank daarin (bykans soos woordfamilielyste).

Tuisprogram

14 Bladsye met natrekwerk en sinsbou opdragte om verskeie woorde met dubbel-, twee- en drieklanke (bv. aa, ee, oo, uu, ie, ei, eu, oe, ou, ui, aai, ooi, eeu) vas te lê.  Ideaal vir huiswerk, intervensie of FAL.  Die werksvelle bevat woorde in lopende skrif en kan vanaf die einde van Graad 2 (en ouer grade) gebruik word.