R0.00

This is part of our collection of 1000’s of school clip art images.
Free just for you! Public Domain – you can use for any purpose (except reselling the set).

Venita
Netwerk Plus

( 98 ratings ) View All Ratings

10 Free school clipart images from NetwerkPlus Store ::

February 3, 2021 NetwerkPlus

10 Free school clipart images from NetwerkPlus Store ::

February 3, 2021 NetwerkPlus

Good resource for assignments

Excellent ::

January 8, 2020 Leandri Mienie

NetwerkPlus Store

Netwerk Plus ontwikkel opleidingsmateriaal vir skole, tutorsentrums, FET instansies en meer, in beide Afrikaans en Engels.

Alle materiaal word op versoek van onderwysers, skoolhoofde en tutorsentrums ontwikkel om spesifieke behoeftes aan te spreek.

Ons produkte word deur SETA geakkrediteerde Fasiliteerders, Assessors en Moderators ontwikkel, in oorleg met bekwame onderwysers en leerkragte.

Navrae: Venita Oberholster

Web address: www.netwerkplus.net

View Store