SPLINTERNUWE ASSESSERING. 135 PUNTE.

 

As gevolg van Covid-19, het die Department van Basiese Onderwys `n hersiene onderigplan in plek gestel wat vanaf June 2020 geïmplementeer word. `n Aanvangstoets sal in week 1 afgelê word. Hierdie toets poog om leerders se begrip van die 11 onderwerpe gedek in Kwartaale 2, 3 en 4 vas te stel.

Al die vergelykings, sketse, tekeninge en diagramme is geskep in MSWord en is volledig en maklik om te redigeer (deur enigiemand) – dit verseker dat die assessering aanpasbaar is vir toekomstige gebruik.

 

STRENG OPGESTEL VOLGENS KABV ONDERWERPE.

 

SLUIT IN:

 

·         ‘n Volledige nasienriglyn.

 

Opsomming van kognitiewe vlakke.

Product Reviews ::

Total vendor ratings: ( 10 ratings )
No ratings have been submitted for this product yet.

KONTROLETOETSE & EKSAMENS is heeltemal OORSPRONKLIK, van HOË STANDAARD en volg die Graad 12 formaat om leerders te begin voorberei vir die NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) EKSAMEN.

R35.00