SPLINTERNUWE ASSESSERING.

Al die vergelykings, sketse, tekeninge en diagramme is geskep in MSWord en is volledig en maklik om te redigeer (deur enigiemand) – dit verseker dat die assessering aanpasbaar is vir toekomstige gebruik.

STRENG OPGESTEL VOLGENS KABV ONDERWERPE:

1. TELGETALLE

2. HEELGETALLE

3. EKSPONENTE

4. GETALPATRONE

SLUIT IN:

• ‘n Volledige nasienriglyn.

• Opsomming van kognitiewe vlakke.

Total vendor ratings: ( 10 ratings )

Product Reviews

KONTROLETOETSE & EKSAMENS is heeltemal OORSPRONKLIK, van HOË STANDAARD en volg die Graad 12 formaat om leerders te begin voorberei vir die NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) EKSAMEN.

R45.00