Die beginsels van goeie dvertensies word opgesom en kleurvol aangebied in 'n PowerPoint aanbieding.  Oorspronklike advertensies word gebruik.  Verskeie advertensies uit die media word ook gebruik.  Die aanbieding sluit af met riglyne om 'n advertensie te maak asook 'n matriks om 'n advertensie te assesseer.  Geniet hom!  Die aanbieding kan vir HT en EAT gebruik word.

Advertensies (PowerPoint)

Die beginsels van goeie dvertensies word opgesom en kleurvol aangebied in ‘n PowerPoint aanbieding.  Oorspronklike advertensies word gebruik.  Verskeie advertensies uit die media word ook gebruik.  Die aanbieding sluit af met riglyne om ‘n advertensie te maak asook ‘n matriks om ‘n advertensie te assesseer.  Geniet hom!  Die aanbieding kan vir HT en EAT gebruik word.

R35.00

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

( 1 rating ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.