Hierdie werkkaarte volgens die GRATIS YOUTUBE video stel die Afrikaanse tweeklanke in die vorm van ‘n aksie storie vir die kinders bekend. Die kinders kry die geleentheid om die tweeklanke se samestelling te ervaar en dit deel van hulle klankleer te maak.

Daar is flitskaarte beskikbaar wat juffrou kan gebruik deur die loop van die lesaanbieding van elke tweeklank. ‘n Prettige legkaart speletjie, waar die kinders die letters moet saamvoeg om die tweeklanke te vorm. Luister vaardighede word ook ingeoefen deurdat die kinders die storie volgorde kan uitpak m.b.v. prent kaarte en dan kan hulle mondeling vertel wat hulle kan onthou van die storie.

Hierdie hulpmiddels en speletjies vorm deel van die AFRIKAANSE LEES PROGRAM vir GRAAD 1, Les 14. Kyk uit vir die video waar die kinders die tweeklanke in woorde en sinne gaan plaas vir lees doeleindes. (Skakel volg)

Daar is ook ‘n langer storie weergawe van die tweeklanke beskikbaar indien jy dit ook vir die kinders wil wys.
Skakel: https://youtu.be/j_bQSmbQgQ4

( 5 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.

I can/Ek kan - Pleasant memories for educators

I am a qualified teacher with experience in remedial teaching. I also have years of experience in the field of testing school readiness. I studied interior and graphic design and are interested in photography. So to create and educate is my passion...

View Store