Hierdie werkkaarte volgens die BONUS GRATIS YOUTUBE video skerp al die tweeklanke in. Die kinders kry geleentheid om ouditief te luister na die tweeklanke en te kies watter klank hulle hoor. ‘Spelboksies’ vir woorde word verduidelik. Die woorde word ook gelees en in sinne geplaas in ‘n verskeidenheid ‘fonts’ sodat die kinders gewoond kan raak aan ‘rekenaar skrif’ indien hulle verskeidenheid leesboeke lees.

Om jou perseptuele vaardighede nl. visuele geheue, visuele diskriminasie, ouditiewe geheue, ouditiewe diskriminasie en so meer in te span om te lees in baie belangrik. Lees moet vir kinders so natuurlik en lekker wees soos enige ander vaardigheid wat hulle baas geraak het.

In hierdie pakket ontvang jy werkkaarte wat jy kan lamineer om kleispeletjies te speel, woord leeskaarte, klank kaarte om woorde te analiseer en te sintetiseer. Flitskaarte vir juffrou se gerief sowel as ‘n lekker leesboekie met 18 bladsye aktiwiteite en leesstof vir klasgebruik en huiswerk. Elke leesles bevat ‘n vorm met die volledige uiteensetting hoe om die les aan te bied. Jy gaan dus tyd spaar om hierdie winskopie leeslesse aan te skaf.

Videos wat jy nodig gaan hĂȘ vir hierdie les:

Gaan kyk gerus ook na al die ander videos in die tweeklanke reeks wat in die Video speellys ingesluit is. Tweeklanke was nog nooit so maklik en soveel pret om baas te raak nie.

( 4 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.

I can/Ek kan - Pleasant memories for educators

I am a qualified teacher with experience in remedial teaching. I also have years of experience in the field of testing school readiness. I studied interior and graphic design and are interested in photography. So to create and educate is my passion...

View Store