6 x FREE poster pack in isiXhosa

 

  • Hlamba izandla zakho rhoqo
  • Gquma umlomo nephumulo rhoqo xa ukhohlella
  • Kunqande ukuchukumisa umlomo, amehlo kunye neempumlo
  • Qinisekisa ukuba ugcina okungenani i-2m kude nabanye
  • Ukuba uyagula, zigcine wedwa ukuthintela ukusasazeka kwesifo

Product Reviews ::

Total vendor ratings: ( 1 rating )
No ratings have been submitted for this product yet.

6 x FREE poster pack in isiXhosa

 

  • Hlamba izandla zakho rhoqo
  • Gquma umlomo nephumulo rhoqo xa ukhohlella
  • Kunqande ukuchukumisa umlomo, amehlo kunye neempumlo
  • Qinisekisa ukuba ugcina okungenani i-2m kude nabanye
  • Ukuba uyagula, zigcine wedwa ukuthintela ukusasazeka kwesifo

FREE

You may also like…