Free School Supplies Flat Clipart images x 12 download.

Free to use for any purpose, except for reselling the collection as a whole.

( 68 ratings ) View All Ratings

2 ::

November 19, 2019 Dorina du Toit

2 ::

November 19, 2019 Dorina du Toit

::

November 5, 2018 Teacha!

::

November 5, 2018 Teacha!

NetwerkPlus Store

Netwerk Plus ontwikkel opleidingsmateriaal vir skole, tutorsentrums, FET instansies en meer, in beide Afrikaans en Engels.

Alle materiaal word op versoek van onderwysers, skoolhoofde en tutorsentrums ontwikkel om spesifieke behoeftes aan te spreek.

Ons produkte word deur SETA geakkrediteerde Fasiliteerders, Assessors en Moderators ontwikkel, in oorleg met bekwame onderwysers en leerkragte.

Navrae: Venita Oberholster

Web address: www.netwerkplus.net

View Store