Maak gerus gebruik van hierdie gratis werkskaart met die behandeling van Kwartaal 1 Geskiedenis onderwerpe:

1. Die San en Spoorsny
2. Plante as Medisyne.

Aangeheg is ook die 2 bladsye in Powerpoint, wat die 2 onderwerpe bespreek. (Dit is ‘n uittreksel van die volle kwartaal 1 se opsomming in Powerpoint en PDF beskikbaar langsaan hierdie produk in my winkel.)

Gebruiksreg

Die werkskaart mag in klaskamer of tuis deur leerders gedruk en gebruik word.

Die produk, insluitende illustrasies mag nie herverkoop of versprei word nie.

Groete

Venita Oberholster
Netwerk Plus

( 83 ratings ) View All Ratings

5 ::

July 17, 2020 Clarissa deetlefs

NetwerkPlus Store

Netwerk Plus ontwikkel opleidingsmateriaal vir skole, tutorsentrums, FET instansies en meer, in beide Afrikaans en Engels.

Alle materiaal word op versoek van onderwysers, skoolhoofde en tutorsentrums ontwikkel om spesifieke behoeftes aan te spreek.

Ons produkte word deur SETA geakkrediteerde Fasiliteerders, Assessors en Moderators ontwikkel, in oorleg met bekwame onderwysers en leerkragte.

Navrae: Venita Oberholster

Web address: www.netwerkplus.net

View Store