Gr. 5 History Worksheet: King Tutunkhamun Colouring and Questions (with Memo)

Assignment/exam preparation worksheet – for class or personal use.

Also see full History Term 3 summary and Powerpoint here: https://teachingresources.co.za/product/grade-5-history-term-3-powerpoint-slides-and-pdf-summary-in-english/

( 83 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.

NetwerkPlus Store

Netwerk Plus ontwikkel opleidingsmateriaal vir skole, tutorsentrums, FET instansies en meer, in beide Afrikaans en Engels.

Alle materiaal word op versoek van onderwysers, skoolhoofde en tutorsentrums ontwikkel om spesifieke behoeftes aan te spreek.

Ons produkte word deur SETA geakkrediteerde Fasiliteerders, Assessors en Moderators ontwikkel, in oorleg met bekwame onderwysers en leerkragte.

Navrae: Venita Oberholster

Web address: www.netwerkplus.net

View Store