Gr. 7 Afrikaans Huistaal Kwartaal 1 opsomming met pragtige leersame illustrasies.

Sluit in:
62 bl Powerpoint skyfievertoning
16 bl PDF Opsomming vir eksamenvoorbereiding

Onderwerpe:
1. WOORDESKAT
Vokaalgroep
Selfstandige Naamwoorde:
Samestellings:
Klankgrepe en Lettergrepe
Betekenis van Woorde
Spelling
2. LEESTEKENS
Hoofletters, Punte en Vraagtekens
Koppelteken, Uitroeptekens
Deelteken, Kappie, Kommas
3. IDIOME & UITDRUKKINGS
4. BETEKENISLEER
Sinonieme, Antonieme, Homofone, Homonieme, Poliseme
5. WOORDSOORTE
Selfstandige Naamwoorde
Byvoeglike Naamwoorde
Trappe van Vergelyking
Intensiewe Vorme
Basisvorme, voorvoegsels en agtervoegsels
Voornaamwoorde
Werkwoorde, Hoofwerkwoorde & Koppelwerkwoorde
6. SINSLEER
Sinsoorte
Onderwerp, Gesegde en Voorwerp
Sinne en Tydsvorme

Geskik vir behandeling in klastyd, of vir eksamenvoorbereiding.

Vir gebruik in een klaskamer en tuisgebruik.

Platinum handboek as riglyn gebruik.

( 83 ratings ) View All Ratings

Gr 7 Afr HT KW1 Taalleer Powerpoint & Opsomming ::

July 2, 2020 YolandeO

Produkte vir KW 2, 3 en 4?

NetwerkPlus Store

Netwerk Plus ontwikkel opleidingsmateriaal vir skole, tutorsentrums, FET instansies en meer, in beide Afrikaans en Engels.

Alle materiaal word op versoek van onderwysers, skoolhoofde en tutorsentrums ontwikkel om spesifieke behoeftes aan te spreek.

Ons produkte word deur SETA geakkrediteerde Fasiliteerders, Assessors en Moderators ontwikkel, in oorleg met bekwame onderwysers en leerkragte.

Navrae: Venita Oberholster

Web address: www.netwerkplus.net

View Store