GRAAD 9

Vraestel 1

Totaal: 60

Sluit nasienriglyne in.

1. Leesbegrip: 30
– Artikel
– Tydskrif Voorblad
– Spotprent

2. Taalkunde: 30
– Woordstrukture: Meervoud + Verkleining + Antonieme + Spelling + Intensiewe Vorme + Trappe van Vergelyking
– Sinstrukture: Voegwoorde + Verlede Tyd + Toekomende Tyd + Ontkenning + Indirekte Rede
– Kommunikatiewe Taal

Total vendor ratings: ( 0 ) ratings No ratings have been submitted for this vendor yet.

R50.00