Die tweede klankeboek vir Gr 1 bevat die vier dubbelklanke, nl. oo, ee, aa en uu. Daar is kort maklike leestukkies met begripsvragies en baie praktiese inoefening van die klanke. Vir elke klank is daar 2 A4 bladsye, d.w.s. 8 blaaie in die boekie.

( 12 ratings ) View All Ratings

Posted onAugust 29, 2018 by Zelda fourie


KINDERGARTEN

Grondslagfaseonderwyseres vir 34 Jaar. Departementshoof Grondslagfase vir 22 Jaar. Huidiglik, Senior Onderwys Spesialis by departement van onderwys.

View Store