Gesondheids- en omgewingsverantwoordelikheid
Verkeersreëls relevant vir padgebruikers:
– Voetgangers en fietsryers
– Spoorwegveiligheid

Persoonlike en huishoudelike higiëne:
– Persoonlike higiëne-items wat nie gedeel kan word nie
– Kiemteelareas in die huis

Dieetgewoontes van kinders:
– Impak op tand- en mondhigiëne

Gesonde omgewing en persoonlike gesondheid: huis, skool en gemeenskap
– Voorbeelde van ongesonde omgewings: besoedeling (lug, water en grond), insluitend onwettige stortingsterreine
– Gevare van persoonlike gesondheid deur ongesonde omgewings
– Strategieë om omgewings gesond te hou: bewaring van die omgewing
– Vier boomplantdag

MIV- en vigs-opvoeding: basiese feite, insluitend bloedbestuur
– Basiese uiteensetting van MIV en vigs
– Oordrag van MIV deur bloed
– Hoe MIV nie oorgedra word nie
– Hoe jy jouself kan beskerm teen infeksie deur bloed

R10.00

Gesondheids- en omgewingsverantwoordelikheid
Verkeersreëls relevant vir padgebruikers:
– Voetgangers en fietsryers
– Spoorwegveiligheid

Persoonlike en huishoudelike higiëne:
– Persoonlike higiëne-items wat nie gedeel kan word nie
– Kiemteelareas in die huis

Dieetgewoontes van kinders:
– Impak op tand- en mondhigiëne

Gesonde omgewing en persoonlike gesondheid: huis, skool en gemeenskap
– Voorbeelde van ongesonde omgewings: besoedeling (lug, water en grond), insluitend onwettige stortingsterreine
– Gevare van persoonlike gesondheid deur ongesonde omgewings
– Strategieë om omgewings gesond te hou: bewaring van die omgewing
– Vier boomplantdag

MIV- en vigs-opvoeding: basiese feite, insluitend bloedbestuur
– Basiese uiteensetting van MIV en vigs
– Oordrag van MIV deur bloed
– Hoe MIV nie oorgedra word nie
– Hoe jy jouself kan beskerm teen infeksie deur bloed

( 3 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.