Taalstrukture en Konvensies

– Afleiding, samestelling, voor- en agtervoegsels
– Sinonieme en antonieme
– Selfstandige naamwoorde
– Geslag
– Verkleining
– Meervoude
– Hulpwerkwoorde
– Bywoorde van tyd
– Tussenwerpsels
– Voegwoorde
– Voornaamwoorde
– Trappe van vergelyking
– Homofone
– Homonieme

Werk met sinne
– Enkelvoudige en saamgestelde sinne
– Lydende en bedrywende sinne
– Ontkenning
– Idiomatiese uitdrukkings
– Direkte en indirekte rede

Spelling
– Verkortings en akronieme

R10.00

Taalstrukture en Konvensies

– Afleiding, samestelling, voor- en agtervoegsels
– Sinonieme en antonieme
– Selfstandige naamwoorde
– Geslag
– Verkleining
– Meervoude
– Hulpwerkwoorde
– Bywoorde van tyd
– Tussenwerpsels
– Voegwoorde
– Voornaamwoorde
– Trappe van vergelyking
– Homofone
– Homonieme

Werk met sinne
– Enkelvoudige en saamgestelde sinne
– Lydende en bedrywende sinne
– Ontkenning
– Idiomatiese uitdrukkings
– Direkte en indirekte rede

Spelling
– Verkortings en akronieme

( 3 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.