A4 aflaaibare PDF dokumente oor die volgende vir Graad 5:

1. Selfbegrip
2. Gee en ontvang terugvoer
3. Hanteer Emosies
4. Verhouding met maats, ouer mense en vreemdelinge
5. Diskriminasie, Stereotipe en Vooroordeel
6. Kindermishandeling
7. Hanteer gewelddadige situasies
8. Ouderdoms- en geslagskwessies in verskillende kulture

Uiteensetting per onderwerp soos hierbo genommer:
1 Positiewe en Negatiewe selfbegrip / Hoe bou ek ‘n positiewe selfbegrip
2 Positiewe en Negatiewe terugvoer
3 Hartseer en kwaad / Empatie / Medelye / ander emosies / Vaardighede om emosies op ‘n positiewe manier te hanteer
4 Verhouding met vriend of vriendin / Verhouding met ouer mense / Verhouding met vreemdelinge / Voordele van goeie en veilige verhoudings / Onveilige of slegte verhoudings
5 Diskriminasie / Vooroordeel / Stereotipe / Die regte van ‘n kind
6 Kindermishandeling / Fisiese Mishandeling / Emosionele Mishandeling / Uitwerking op persoonlike gesondheid / Hoe hanteer jy mishandeling
7 Geweld by die huis, skool en gemeenskap / Reageer op gewelddadige situasies / Waar om hulp te kry?
8 Verhoudings tussen ouer mense en kinders / Verantwoordelikheid van mans en vrouens in verskillende kulture / Geslagskwessies: SA en wêreld

Alle opsommings vanuit Platinum Handboek

( 11 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.

My School Stuff / My Skool Goeters

I'm situated in the Western Cape and started compiling summaries for my daughter to assist with her studies.  I also create decorative posters for class rooms and started my own business from home assisting children with school projects and summaries.

View Store