Graad 8 Natuurwetenskappe Beplanning vir 2020

Al jou beplanning vir Graad 8 Natuurwetenskappe in een Excel dokument vir die hele jaar! Die beplanning is opgestel vanuit die Kurrikulum en asseseringsbeleidsverklaring vir Natuurwetenskappe (KABV), Senior fase, Graad 7 – 9.

Die dokument bevat 5 “sheets” soos volg:
– Kwartaal 1 Beplanning (uitgedruk 4 bladsye)
– Kwartaal 2 Beplanning (uitgedruk 5 bladsye)
– Kwartaal 3 Beplanning (uitgedruk 3 bladsye)
– Kwartaal 4 Beplanning (uitgedruk 2 bladsye)
– Jaarplan (uitgedruk 4 bladsye)

Die kwartaal beplanning is vir elke week opgestel onder die volgende kolomme:
– Datums (gee die weke en die datums vir 2020)
– Onderwerp
– Inhoud
– Vaardighede
– Aktiwiteit/eksperiment
– Bronne
– Assesering

Die jaar plan is ook vir elke week opgestel onder die volgende kolomme:
– Week (weke en die datums)
– Onderwerp
– Inhoud (slegs die hoof eenhede word hier gelys)
– Datum afgehandel (In hierdie kolom kan die opvoeder aanteken wanneer die werk in die klas afgehandel. Die datum kan vergelyk word met die datum in die eerste kolom, ‘n “pace setter”)

Instrukies om die beplanning uit te druk vir vakleër is as volg:
– Kwartaal beplanning 1 tot 4 moet uitgedruk word in Landscape met Narrow margins.
– Jaarplan moet uitgedruk in Portrait met Narrow margins.
Die dokument is opgestel sodat die beplanning op die verskeie bladsye sal pas. Enige redigering aan die document kan die opstelling verander en u dit in die Print Preview opsie moet gaan kyk voordat dit uitgedruk word.

( 4 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.