Hierdie gratis persepsuele aktiwiteite vorm deel van die b/d Omkerings en Verwarringsprogram. Die ’b’ en ’d’- klankprogram is saamgestel deur n arbeidsterapeut met die fokus op klankvorming, asook visuele en ouditiewe persepsie-oefeninge om ’b’ en ’d’-verwarring en omkerings te voorkom.

Die volledige program is beskikbaar in Engels en Afrikaans en kan op die Teacha platvorm verkry word.

Product Reviews ::

Total vendor ratings: ( 1 rating )
No ratings have been submitted for this product yet.

R30.00