8 stelle prentekaarte van huise om te orden van min na baie

R0.00

8 stelle prentekaarte van huise met 6 kaartjies per stel. Deel van die CAPS kurrikulum is om prentekaarte te orden van minste na meeste en ewe veel. Die kaartjies kan ook gebruik word om begrippe soos baie, min, minder as, meer as, minste, meeste en ewe veel vas te lê. Elke leerder het sy eie stel kaartjies wat dit ideaal vir groepwerk maak. Kinders oefen op ‘n speelse manier om te skat en hoeveelhede te orden. Dit kan ook met sukses gebruik word vir assessering en intervensie.

( 10 ratings ) View All Ratings

Oulik ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Leersaam en effektief!

Oulik ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Leersaam en effektief!

Oulik ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Leersaam en effektief!

Excellent ::

January 8, 2020 Leandri Mienie

Pret in Graad R

Anine van Velden

View Store