Die eenheidstudies is kort en maklik verstaanbaar. Die eenheidstudies kan verdeel word in verskillende dae of weke, afhangende van die kind se eie tempo van leer. As ‘n ekstra bonus het ek ‘n gratis Lapbook Template ingesluit met 15 verskillende lapbook style en ‘n kleurvolle Mind Map Template Eenheidstudie ingesluit.

Die volgende word in hierdie eenheidstudie behandel:

Britse Kaapkolonie, Die
– Afrikaner, Jager (-1823)
Ø – Afrikaner, Jonker (1790-1861)
Ø – Kolonialisme, Name en die erfenis van
Ø – Swarte Ommegang
Ø – Swellendam-opstand
Ø – Union Jack

Ø Britse Setlaars van 1820, Die – I: Skema en nedersetting
Ø Britse Setlaars van 1820, Die – II: Teenspoed en voorspoed
Ø – Godsdiens, onderwys, kultuur en openbare sake
Ø – King, Dick
Ø – Vierings en gedenkwaardighede

Ø Britte in Suid-Afrika, Die
Ø – Anneksasie
Ø – Bailey, Sir Abe (1864-1940)
Ø – Barkly, Sir Henry (1815-2898)
Ø – Britse invloed op Suid-Afrikaanse letterkunde en kuns
Ø – D’Urban, Sir Benjamin (1777-1847)
Ø – Jameson, Sir Leander Starr (1853-1917)
Ø – Jorissen, Dr Eduard Johan Pieter (1829-1912)
Ø – Kitchener, Horatio Herbert (1850-1916)
Ø – Milner, Lord (voorheen sir) Alfred (1854-1925)
Ø – Rhodes, Cecil John, (1853-1902)
Ø – Somerset, Lord Charles Henry (1767-1831)
Ø – Uitlanders, Die

Ø Depressie, Die Groot: Suid-Afrika
Ø – Hertzog, James Barry Munnik (1866-1942)

Ø Geskiedenis van Suid-Afrika – Tydlyn (1485-1975)

Ø Indiër- Suid-Afrikaners
Ø – Gandhi, Mohandas Karamchand

Ø Jodedom, Suid-Afrikaanse
Ø – Jode en apartheid
Ø – Joodse onderwys
Ø – Marks, Samuel (Sammy)
Ø – Vrymesselary, Die geskiedenis van

Ø Kaap onder Britse beheer, Die
Ø – Albany-Museum
Ø – Batavi, Die
Ø – Blaauwberg, Die Slag van
Ø – Die filantropiese beweging verhoog sy aansien

Ø Khoikhoi, Die – Herkoms en alledaagse lewe
Ø – Kok-familie, Die

Ø Khoisan, Die: Prekoloniale Suid-Afrika
Ø – Binneman, Johan
Ø – Geografiese verspreiding van die San
Ø – Herry die Strandloper (1663)
Ø – Strandloper-kultuur
Ø – Tradisionele San-kos
Ø – Tradisionele San-leefwyse
Ø – Tradisionele San-musiek
Ø – Verhoudings in die San-gemeenskap

Ø Kleurlinggemeenskap in Suid-Afrika, Die: Geskiedenis
Ø – Abdurahman, Dr Abdullah
Ø – Swartz, Thomas Robert

Ø Konflik in Suider-Afrika (1945-1990)

Ø Maleiers, Die Geskiedenis van die

Ø Maritieme argeologie
Ø – Britse Oos-Indiese Maatskappy
Ø – Gebiedswaters
Ø – Seerowery van goue muntstukke

Ø Mineraalrevolusie, Die Suid-Afrikaanse
Ø – Beckett, Thomas William (1851-1924)
Ø – Brand, Sir Dr Johannes Henricus [Jan] (1823-1888)
Ø – Cullinan-diamant
Ø – De Beers Consolidated Mines Bpk
Ø – Diamantveldegeskil
Ø – Prehistoriese myne
Ø – Union Corporation Ltd (UCL)
Ø – Waterboer, Andries en Nicolaas

Ø Nederlandse Kaapkolonie, Die
Ø – Baartman, Saartjie
Ø – Dagboek van Jan van Riebeeck
Ø – El Negro
Ø – Eva (Krotoa)
Ø – Here XVII
Ø – Hugenote
Ø – Kasteel de Goede Hoop
Ø – Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (NOIK)
Ø – Oos-Indiese Kompanjie (OIK)
Ø – Slawerny aan die Kaap
Ø – Van Riebeeck, Abraham
Ø – Van Riebeeck, Johan Anthonisz (Jan)
Ø – Van Riebeeck, Maria (gebore De la Quellerie)
Ø – Vryburgers, Die
Ø – Swellengrebel, Hendrik
Ø – Woltemade [Woltemathe], Wolraad (1708-1773)

Ø Oosgrens-vraagstuk
Ø – Slagtersnek-opstand
Ø – Van Jaarsveld, Adriaan (1745-1801)

Ø Oos-Kaapse Grensoorloë I – Oorsig
Ø Oos-Kaapse Grensoorloë II – Tydlyn
Ø – Geografie van die Grensoorloë (1779-1878)

Ø Republiek van Suid-Afrika, Die: 1961-1994
Ø – Diederichs, Nicolaas
Ø – Fouché, Jacobus Johannes
Ø – Naudé, Jozua Francois
Ø – Staatspresidente van die RSA: Tydlyn
Ø – Swart, Charles Robberts
Ø – Tuynhuys

Ø Seeroetes
Ø – Admiraalswoning
Ø – Boegbeelde van skepe
Ø – Vlieënde Hollander, Die

Ø Trekarbeid

Ø Unie van Suid-Afrika, Die: 1910-1961
Ø – Beyers, Generaal Christiaan Frederik (1869-1914)
Ø – Botha, Louis (1862-1919)
Ø – Fourie, Kommandant Josef Johannes [Jopie] (1878-1914)
Ø – Maritz, Generaal Salmon Gerhardus [Manie] (1876-1946)
Ø – Rebellie (1914-1915)
Ø – Smuts, Jan
Ø – Unionisteparty, Die
Ø – Uniegebou

Ø Volksplanting aan die Kaap
Ø – Oosgrens-vraagstuk

Ø Voortrekker-republieke, Die stigting van die
Ø – Mosjesj I (Moshoeshoe, Mosweswe) [1794-1870]
Ø – Oranje-Vrystaat, Geskiedenis van (tot 1910)
Ø – Tydlyn: Boererepublieke in Suid-Afrika
Ø – Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR)

Ø Wêreldoorlog, Die Eerste: Suid-Afrika
Ø – Eerste Wêreldoorlog, Oploop tot die
Ø Wêreldoorlog, Die Tweede: Suid-Afrika
Ø – Simonstadse Ooreenkoms

Ø Xhosa, Die Geskiedenis van die
Ø – Gaika (1775-1829)
Ø – Galeka (Gcaleka) [omstreeks 1730-1792]
Ø – Hintsa (1970-1835)
Ø – Kreli (Sarili) [1814-1892]
Ø – Ndlambe (Slambie) [1740-1828]
Ø – Sandile (1820-1878)

Ø Zoeloe-koninkryk
Ø – Bhekuzulu, Cyprian (1923 – 1968)
Ø – Cetshwayo (1826-1884)
Ø – Dingaan (1795-1840)
Ø – Dingiswayo (1770-1818)
Ø – Dinuzulu (1869-1913)
Ø – Panda (Mpande) [1798-1872]
Ø – Usibepu (Zibhebhu) [1842-1904]

Ø Zoeloe-oorloë
Ø – Bloedrivier (Bloedrivier; Ncome), Slag van – 16 Desember 1838
Ø – Anglo-Zoeloe-oorlog (1879), Veldslae van die
Ø – Isandlwana, Opgrawings by

as ook :

Biography Notebook Page Template
Lapbook template
Mind Map Template
Cover Template
Unit Lesson PlanTemplates
Unit Study Certificate

( 0 ) ratings No ratings have been submitted for this product yet.

AdventureDemic

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think – Albert Einstein

This sales page focused on educating children in hands-on creative ways. I am here to help you do that! The goal of my page is to help YOU by sharing ideas and resources. Whether you are a homeschooler or a teacher, you will discover new ways to teach kids so they will love learning!

You CAN reach all kids with engaging learning activities.
You WILL see their learning expand and develop because they will care about learning!
You CAN feel confident and excited about teaching again!
Your students will CRAVE what you are teaching them and love every step of the way.
You won’t worry (so much) about meeting standards because you will be ROCKING it as a teacher!

Imagine an engaging math lesson that kids want to do again and again or science lessons that have kids on the edge of their seats with excitement. And now imagine, having the planning work done for you! Does this bring a smile to your face? With AdventureDemic unit studies, you will learn how to ignite and inspire a love of learning in all students through a wealth of hands-on experiential learning activities. It is an understatement to say that I am passionate about education. I have always loved teaching and learning. So, I started learning more. I re-read the child development books and devoured any teaching and homeschooling books or website I could find. This gave me the courage and understanding to teach my kids at home. Now, after years of teaching and studying, I know what works. I know how to light the fire of learning and the passion that drive kids to want to know more! I find such joy in teaching these eager learners. Watching their faces light up with understanding when they grasp new concepts is so amazing. I have seen learning come alive on their bright faces. I am making education an experience that my kids will remember. And for these reasons, I am sharing my teaching ideas and resources with others. I want to show you how to do the same in your classroom or homeschool! I love my time teaching my kids, being able to watch them grow, explore and learn. I also love learning right along with them. I hope you enjoy learning and teaching besides me!

View Store