‘n Aktiwiteitsboekie om Perseptuele Ontwikkeling, Wiskunde en Geletterdheid aan te raak. [40+ bladsye]

Graad R – 2, Kleurvol

An activity bundle to touch upon Perceptual Development, Mathematics and Literacy. [ 40+ pages]

*Drukskrif: Graad 1, Lopende Skrif: einde Graad 2 / *Print: Grade 1, Cursive Writing: end of Grade 2

( 82 ratings ) View All Ratings

Excellent

Posted onMay 20, 2020 by Antonettevanst

My so is having a lot of fun.


My Klaskamer - Juffer se winkel

My Klaskamer is ‘n verlenging van my blog, wat gemik is op hulpverlening aan ouers, opvoeders en spesifiek – kinders.  Ek is ‘n remediërende opvoeder (Afrikaans en Engels) met ‘n Grondslagfase-agtergrond en kennis van die Outisme Spektrum.

View Store