Wiskunde werkkaarte wat gebruik kan word vir intervensie of as ekstra aktiwiteit vir die leerders.
15 werkkaarte, 12 somme op elke werkkaart.
Plek waardes word aangedui vir die leerders, maak dit makliker vir leerders wie sukkel.

( 127 ratings ) View All Ratings

Wisk ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Goeie addisionele oefeninge.

Wisk ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Goeie addisionele oefeninge.

Wisk ::

March 24, 2020 Nikki Rust

Goeie addisionele oefeninge.

Good ::

November 12, 2019 Delphi Genis

Eazi Peazi Hulpbronne

Hulpbronne wat gebruik kan word vir intervensie in die klaskamer en formele assesseringstake.

View Store