Getalnaam Legkaarte en Werksvelle

Getalname kan vir sommige leerders 'n groot strespunt wees. Verskillende strategieë kan gebruik word om hierdie leerders te ondersteun! Hierdie produk sluit 13 maklik drukbare (Swart en Wit) werksvelle: 1. Gebruik die woordboks en skryf die getalnaam in die korrekte blokkie. (2 opsies) 2. Getalnaam woordsoek (1-10) en ontsyfer 3. Getalnaam woordsoek (1-20) 4-13. Individuele getalnaam werksvelle 1 - 10. Elke werksvel bevat omkring, inkleur, oefen en skryf aktiwiteite. Getalnaam legkaarte 1 - 12 is ook ingesluit en is net in kleur beskikbaar. Hierdie legkaarte is 8.8 x 13cm in grootte. Om kleur kwaliteit te waarborg is 'n PowerPoint dokument met die Legkaarte aangeheg. Dankie vir U ondersteuning! Ek ontvang en waardeer graag U terugvoer!

Foneme Legkaart en Plakkate

Hierdie Foneme Legkaart en Plakkate ondersteun leerders met foneme asook rymwoorde wat met sommige foneme gepaard gaan.

KLASTEMA: Legkaart (EDITABLE)

**Bewerkbare / Editable Produkte **1. Deurkaart: 1 x A3 2. Verjaarsdagkaart: 13 x A4 3. Verjaarsdagkaart Opskrifte: 1 x A3 4. Weerkaart: 3 x A3 5. 36 Vlaggies: 12 x A4 / A3 (kan enige grootte gedruk word) **6. 16 Tas Naam Kaartjies: 1 x A3 7. Tema Prente: 6 x A3 **8. 12 Verwelkomingskaartjies: 1 x A3 9. Dae van die Week / Maande van die jaar: 5 x A4 Apparaat mag slegs vir persoonlike gebruik aangewend word. Dit wil sê by die huis of in u klaskamer. Duplisering van Klein Pikkewyn se produkte is teen die Kopiereg-wet.

Leer klank met Legkaarte (Elkonin metode)

Elkonin (1973) vereis die identifikasie van die HOEVEELHEID klanke in ‘n woord. Byvoorbeeld “boek” het 4 letters, maar 3 klanke. Gebruik die Elkonin-beginsel om kinders te leer klank. Die visuele hulpmiddel help met “scaffolding” In die pakket: 12 Elkonin legkaarte (vis, nes, kar, net, moer, rot, pen, pot, pad, bok,kat, byl) Maak so: Die kind “bou” die woord met die dele van die legkaart. Skuif elke deel vertikaal van bo na onder in posisie.

Vasleggings legkaarte Getalle 1 tot 10

Gebruik hierdie legkaarte om getalle 1 tot 10 vas te lê. Getalnaam, syfer sowel as tel aktiwiteit word daarop aangedui. Dis geskik om te gebruik gedurende opvoedkundige tyd.