AfriOnnie
  • AfriOnnie
  • Het jou onderwysloopbaan pas begin? Soek jy nuwe idees? Kyk gerus na my vraestelle wat in WORD en PDF beskikbaar is en gebruik dit! Maak aanpassings soos u verlang, maar onthou dat geen werk wat hier gekoop word, elektronies versprei mag word nie. Maak gerus ‘n paar fotostate vir u klas.
    Kontak my gerus by afrionnie@gmail.com indien u enige probleme met enige produk ondervind.

5 ::

July 17, 2020 Clarissa deetlefs Graad 4 SW Vloeidiagram (koringland tot toebroodjie)

Niks ::

March 11, 2020 Lislsnyders Graad 5 Afrikaans Huistaal Formele Toets Kwartaal 1 2019

sw ::

November 17, 2019 Lslabbert Graad 4 SW Vloeidiagram (koringland tot toebroodjie)

::

July 18, 2019 Fran Strauss Meer as 150 idees om kreatief te skryf

Antwoordstel ::

May 16, 2019 Ineke Burger Graad 4 SW Kaartwerk Hersieningstoets Tweede Kwartaal

Dit sou baie handig gewees het as daar ook 'n antwoordblad was vir die vraestel.

Begrips ::

November 12, 2018 Ravi Graad 4 Junie Eksamen (Begripstoets en Taal)

There were spelling errors in the passage

::

April 3, 2017 Charleneskool Ken jou kaarte (Gr. 4 SW)

::

April 3, 2017 Charleneskool Graad 4 SW Derde Kwartaal Taak (Voedsel)

::

April 3, 2017 Charleneskool Graad 4 SW Kaartwerk Hersieningstoets Tweede Kwartaal

::

June 21, 2016 Este Anastassiou Graad 4 SW Kaartwerk Hersieningstoets Tweede Kwartaal