NetwerkPlus Store
  • NetwerkPlus Store
  • Met die skole wat gesluit is weens die Coronavirus, is mens bekommerd oor jou kinders wat agter raak met hul skoolwerk. Tuisstudie is ‘n tydelike oplossing vir kinders in hierdie moeilike tyd. Netwerk Plus se produkte is ideaal vir tuisstudie met behulp van ‘n ouer. Die skyfievertonings is interessant en volg die kurrikulum. ‘n Gestruktureerde tyd elke dag vir studie sal ook u kinders help om besig en positief te bly. Ek het ‘n 15% afslag op al my Kwartaal 2 produkte om die koste vir ouers te verminder.

    With the schools closed due to the Coronavirus, we are worried about our children falling behind in their school work. Home study is a temporary solution for children in this difficult time. Network Plus’s products are ideal for home study with the help of a parent. The slideshows are interesting and follow the curriculum. A structured time each day for study will also help your children stay busy and positive. I have a 15% discount on all my Term 2 products to reduce the cost for parents.

Showing 1–21 of 81 results