SOMME-NET-MAKLIK
  • SOMME-NET-MAKLIK
  • WISKUNDE IN AFRIKAANS

forcing me to rate, have not used yet ::

April 12, 2020 Alicia Steyn WISKUNDE GRAAD 4 KWARTAAL 2 CORONA LES 1

forcing me to rate, have not used yet

forcing me to rate, have not used yet ::

April 12, 2020 Alicia Steyn Wiskunde Graad 4 Kwartaal 2 Les 2

forcing me to rate, have not used yet

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 2019 Kwartaalbeplanning en assesseringsplan

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Hoofstuk 8 Vermenigvuldiging en deling

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 Vermenigvuldiging en Deling Hoofstuk 5

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaalbeplanning en assesseringsplan

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4-6 Meting: Lengte

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaal 3 Hoofstuk 1

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaal 3 Hoofstuk 4

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 Kwartaal 4 Hoofstuk 1

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert GRAAD 4 – WISKUNDE IN AFRIKAANS – KWARTAAL 4 HOOFSTUK 2

wisk ::

November 17, 2019 Lslabbert Wiskunde Graad 4 FAT 1 Massa en Breuke

Wiskunde Graad 5 Hersiening vir November eksamen ::

October 28, 2019 DeirdreClaassen Wiskunde Graad 5 Hersiening vir November eksamen

Daar is geen antwoode op die Memo nie.

::

May 16, 2019 JankeSwart Grade 6 Mathematics June examination – 90 marks

WOW WOW WOW.. an excellent and highly recommended exam paper! Great stuff!

::

March 3, 2019 Annri Wiskunde Graad 4 Datahantering Hoofstuk 7 Kwartaal 1

regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Datahantering Hoofstuk 7 Kwartaal 1

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 FAT 2 Vraestel 2

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 Hoofstuk 6 Meting: TYD

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 FAT 1 (2019)

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 Vermenigvuldiging en Deling Hoofstuk 5

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 Vraestel 1 Formele assesseringstaak 1

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Hoofstuk 4 Patrone Funksies en ALgebra Getalpatrone

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Getalle bewerkings en verwantskappe :Optel en aftrek Hoofstuk 3

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Patrone Funksies en Algebra: Getalsinne Hoofstuk 2 2019

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Kwartaal 1 2019 Kwartaalbeplanning en assesseringsplan

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

Regtig somme-net-maklik ::

February 19, 2019 Jude Wiskunde Graad 4 Getalle Bewerkings en Verwantskappe: Heelgetalle Hoofstuk 1

Very well presented, user friendly, accurate and easy to use - love the examples

::

November 21, 2018 Rine Wiskunde Graad 6 November eksamen Hersiening

Oulik maar geen memorandum

::

November 21, 2018 Rine Wiskunde Graad 6 November eksamen Hersiening Vorm en Ruimte

Geen memorandum

::

November 19, 2018 Mien Wiskunde Graad 6 Eksamen Hersiening

::

November 19, 2018 Mien Wiskunde Graad 6 Hersiening Vraestel

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Moderering van assessering

::

May 9, 2018 Jackie Fourie WISKUNDE GRAAD 4 TYD – 24 UUR DOMINOS

::

May 9, 2018 Jackie Fourie WISKUNDE PLAKKAAT

::

May 9, 2018 Jackie Fourie Desimale breuke

::

May 9, 2018 Jackie Fourie Wiskunde hulp – breukemuur – tafelkaart- omskakelingstabel

::

January 27, 2018 Bry123 WISKUNDE PLAKKAAT

baie dankie

::

January 12, 2018 Bry123 Moderering van assessering

Baie dankie