• SuStudies
  • These products are being sold with the explicit permission of Assessment911, Teacher911 and Learner911.
    These products are also sold by Learner911 which consists of previous Teacher911 assessments.

    Fully CAPS compliant, SBA appropriate assessments.

    Memorandum, Cognitive Level Summaries anD Reference Material where needed, included.

SW ::

March 24, 2020 Nikki Rust Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2019 Kwartaal 1 Toets

Addisionele hulp. Dankie.

SW ::

March 24, 2020 Nikki Rust Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2019 Kwartaal 1 Toets

Addisionele hulp. Dankie.

SW ::

March 24, 2020 Nikki Rust Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2019 Kwartaal 1 Toets

Addisionele hulp. Dankie.

thank you for the swift service payment was a bit worrying took a bit of time to reflect otherwise excellent resource for a great price Thank You ::

March 3, 2020 Fathima Khan Social Sciences Geography Grade 5 2019 Term 1 Test

thank you for the swift service payment was a bit worrying took a bit of time to reflect otherwise excellent resource for a great price Thank You ::

March 3, 2020 Fathima Khan Natural Sciences & Technology Grade 5 2019 Term 1 Test

Not what I requested ::

February 22, 2020 Martin Delport Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 4 2018 Kwartaal 1 Projek

I requested a first quarter TEST..... not a project.
R13 wasted!!

Swakste Pfaktiese Taak ::

February 22, 2020 Shanz Natuurwetenskappe & Tegnologie Graad 4 2019 Kwartaal 1 Praktiese Taak

Assessments ::

February 18, 2020 AMEERA VALLY Natural Sciences & Technology Grade 5 2019 Term 1 Practical Task

Assessments ::

February 18, 2020 AMEERA VALLY Natural Sciences & Technology Grade 4 2019 Term 1 Test

Assessments ::

February 18, 2020 AMEERA VALLY Natural Sciences & Technology Grade 5 2019 Term 1 Test

Assessments ::

February 18, 2020 AMEERA VALLY Natural Sciences & Technology Grade 4 2019 Term 1 Practical Task

Product useless, waste of money ::

February 15, 2020 Formykids Natural Sciences Grade 7 2018 Term 1 Test

Good ::

February 13, 2020 Natasha Williams Natural Sciences & Technology Grade 5 2019 Term 1 Practical Task

good ::

January 30, 2020 Jurien Bouwer Natuurlike Wetenskappe Graad 7 2018 Kwartaal 1 Ondersoek

Good ::

November 12, 2019 Delphi Genis Natuurlike Wetenskappe & Tegnologie Graad 6 2018 Kwartaal 4 Eksamen

Good ::

November 12, 2019 Delphi Genis Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 6 2018 Kwartaal 4 Eksamen

Good ::

November 12, 2019 Delphi Genis Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2018 Kwartaal 4 Eksamen

geography ::

November 10, 2019 MJurrius Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 4 2018 Kwartaal 4 Eksamen

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Natural Sciences & Technology Grade 4 2018 Term 3 Test

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Natural Sciences & Technology Grade 5 2018 Term 4 Examination

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Social Sciences Geography Grade 5 2018 Term 4 Examination

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Social Sciences History Grade 5 2018 Term 4 Examination

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Natural Sciences & Technology Grade 4 2018 Term 4 Examination

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Social Sciences Geography Grade 4 2018 Term 4 Examination

::

October 25, 2019 Kgotso Maragelo Social Sciences History Grade 4 2018 Term 4 Examination

::

August 23, 2019 Clenton Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 5 2017 Kwartaal 3 Toets

::

July 29, 2019 Liezl Erasmus Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 5 2018 Kwartaal 3 Projek

::

June 4, 2019 LizeUys Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 2 Eksamen

Super fast delivery and feedback
Thank you

Plagiaat ::

May 25, 2019 Coleen Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2018 Kwartaal 2 Eksamen

Neem kennis dat hierdie vraestyl gratis verkrygbaar is op die Beeld webtuiste en ek het nou R13. betaal vir iets wat ek reeds gratis kon ontvang. Ek soek assebliek 'n terugbetaling. Hoe word die kwaliteit van die vraestelle en werkkaarte gemonitor. Dit is plagiaat en is 'n kriminele oortreding.

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 4 2018 Term 2 Examination

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 5 2018 Term 2 Examination

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 6 2018 Term 2 Practical Task

::

March 1, 2019 Marnesmuts Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 4 2018 Kwartaal 1 Toets

::

March 1, 2019 Marnesmuts Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 4 2018 Kwartaal 1 Projek

Verkeerde produk gekoop. Was opsoek na 'n toets, toe koop ek 'n projek...
Volgende keer sal ek beter lees.....

Goed van baat, baie dankie ::

November 21, 2018 Lcoetser Natuurlike Wetenskappe Graad 7 2017 Kwartaal 4 Eksamen

::

November 19, 2018 Mien Natuurlike Wetenskappe & Tegnologie Graad 6 2017 Kwartaal 4 Eksamen

::

November 19, 2018 Mien Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 4 Eksamen

Usage of site and service ::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 2 Examination

Best service ever and user friendly

::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 4 Examination

::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 3 Test

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 5 2017 Kwartaal 3 Projek

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 5 2017 Kwartaal 3 Toets

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 6 2017 Kwartaal 3 Toets

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 3 Projek

::

May 9, 2018 Jackie Fourie Mathematics Multiplication Table__01

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenksappe en Tegnologie Graad 4 2017 Kwartaal 2 Eksamen

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenksappe en Tegnologie Graad 5 2017 Kwartaal 2 Eksamen

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 4 2017 Kwartaal 1 Toets

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 5 2017 Kwartaal 1 Toets

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 6 2017 Kwartaal 1 Toets