• SuStudies
  • These products are being sold with the explicit permission of Assessment911, Teacher911 and Learner911.
    These products are also sold by Learner911 which consists of previous Teacher911 assessments.

    Fully CAPS compliant, SBA appropriate assessments.

    Memorandum, Cognitive Level Summaries anD Reference Material where needed, included.

::

August 23, 2019 Clenton Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 5 2017 Kwartaal 3 Toets

::

July 29, 2019 Liezl Erasmus Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 5 2018 Kwartaal 3 Projek

::

June 4, 2019 LizeUys Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 2 Eksamen

Super fast delivery and feedback
Thank you

Plagiaat ::

May 25, 2019 Coleen Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2018 Kwartaal 2 Eksamen

Neem kennis dat hierdie vraestyl gratis verkrygbaar is op die Beeld webtuiste en ek het nou R13. betaal vir iets wat ek reeds gratis kon ontvang. Ek soek assebliek 'n terugbetaling. Hoe word die kwaliteit van die vraestelle en werkkaarte gemonitor. Dit is plagiaat en is 'n kriminele oortreding.

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 4 2018 Term 2 Examination

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 5 2018 Term 2 Examination

::

May 2, 2019 ThandieS Natural Sciences & Technology Grade 6 2018 Term 2 Practical Task

::

March 1, 2019 Marnesmuts Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 4 2018 Kwartaal 1 Toets

::

March 1, 2019 Marnesmuts Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 4 2018 Kwartaal 1 Projek

Verkeerde produk gekoop. Was opsoek na 'n toets, toe koop ek 'n projek...
Volgende keer sal ek beter lees.....

Goed van baat, baie dankie ::

November 21, 2018 Lcoetser Natuurlike Wetenskappe Graad 7 2017 Kwartaal 4 Eksamen

::

November 19, 2018 Mien Natuurlike Wetenskappe & Tegnologie Graad 6 2017 Kwartaal 4 Eksamen

::

November 19, 2018 Mien Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 4 Eksamen

Usage of site and service ::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 2 Examination

Best service ever and user friendly

::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 4 Examination

::

November 1, 2018 Malunathi Social Sciences History Grade 5 2017 Term 3 Test

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 5 2017 Kwartaal 3 Projek

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 5 2017 Kwartaal 3 Toets

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geografie Graad 6 2017 Kwartaal 3 Toets

::

August 9, 2018 Moolmanfamily Sosiale Wetenskappe Geskiedenis Graad 6 2017 Kwartaal 3 Projek

::

May 9, 2018 Jackie Fourie Mathematics Multiplication Table__01

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenksappe en Tegnologie Graad 4 2017 Kwartaal 2 Eksamen

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenksappe en Tegnologie Graad 5 2017 Kwartaal 2 Eksamen

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 4 2017 Kwartaal 1 Toets

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 5 2017 Kwartaal 1 Toets

::

May 5, 2018 Easton Natuurlike Wetenskappe en Tegnologie Graad 6 2017 Kwartaal 1 Toets