Afrikaans FAT4 Eksamenvraestel. Bestaan uit: 1. Lees en Praat, Hardoplees 2. Leesbegrip 3. Taalstrukture en -konvensies 4. Opstel 5. Transaksionele teks
Memorandum ingesluit. In word-formaat.

( 89 ratings ) View All Ratings

No ratings have been submitted for this product yet.

Eazi Peazi Hulpbronne

Hulpbronne wat gebruik kan word vir intervensie in die klaskamer en formele assesseringstake.

View Store