Afrikaans Huistaal Kwartaal 3 Eksamenvraestel

Total vendor ratings: ( 140 ratings )

Product Reviews

Afrikaans Huistaal Kwartaal 3 Eksamenvraestel

Hierdie vraestel bestaan uit twee assesseringstake naamlik:

Taak 9: Mondeling (20)
Taak 10: Respons op teks (40)
• Vraag 1: Literêre teks (15)
• Vraag 2: Visuele teks (10)
• Vraag 3: Opsomming (5)
• Vraag 4: Taalstrukture en Konvensies in konteks (10)

R10.00