Afrikaans @ Anx
  • Afrikaans @ Anx
  • Gr.5, Gr.6, en Gr.7 Afrikaans Huistaal. Eksamenvraestelle, kwartaaltoetse, skryfopdragte, luister en praat assesserings asook ekstra taalwerkkaarte.

Good ::

November 12, 2019 Delphi Genis Afrikaans Huistaal Graad 6 Kwartaaltoets

::

November 6, 2018 Rianakorb Afrikaans Huistaal Graad 7 Eksamen

Nie aangedui op aankoop bladsy
Het aanvaar as November eindeksamen vraestel
Met download wys dit as Junie eksamen vraestel - sou dit beslis dan nie aan gekoop het nie