plattelandsejuffie
 • plattelandsejuffie
 • Plattelandsejuffie bied onderrig in 2020:

  RTT graad 10 – 12
  Rekeningkunde graad 10 – 12

  Voorheen al aangebied:
  Graad 8 + 9 EBW
  Graad 8 + 9 Geskiedenis
  Graad 8 + 9 Wiskunde
  Besigheidstudies en Wiskunde Geletterdheid

Good notes ::

January 21, 2020 Lindypienaar History Grade 8 PowerPoint – Before South Africa

These notes are great stuff and follows the Via Afrika textbook. Maybe look at marking the notes according to which textbook is used.

::

October 28, 2018 Rochel 3D figure / 3D figures